Casting vai nam chính!

Bạn có muốn trở thành bạn diễn của Angela Phương Trinh

Đăng ký ngayOdoo image and text block

Announcing Heart Mission movie project

After a successful series of films as: Tenacious ghost, Taxi, What your name?..., Thiên Phúc Entertainment, CJ CGV Publisher and Đức Thịnh Director officially embark on the project movie “Heart mission”.

More...